Hybridityöskentelyn välineet

15.04.2021

Me tarvitsemme asiakastapaamisia, palavereja ja workshoppeja, että saamme yritysten asiat hoidettua. Meidän on suunniteltava kokonaisuuksia, sovittava työnjaosta, kehitettävä tuotteita ja prosesseja, mietittävä asioita yhdessä. Me tarvitsemme kontakteja toisiimme, että pystymme innovoimaan ja ideoimaan asioita ja projekteja. Tiimityöskentely on edelleen monimuotoisempaa ja viisaampaa, kuin yhden ihmisen pohdinta. Etätyöhön siirtyminen on aiheuttanut haasteita useissa yrityksissä. Kun osa työntekijöistä työskentelee etänä, osa toimistolla, on tämä ns. hybridimalli pistänyt työkalut ja toimintatavat suurennuslasin alle. Fläppitaulut ja puuduttavien Powerpoint-esitysten jakaminen ilman osallistamista ovat jäänne jostain menneestä ja palvelevat suurinta osaa yrityksiä nyt uudessa tilanteessa vieläkin vähemmän. Laajamittainen etätyönhön siirtyminen on johtanut siihen, että etätyövälineiltä vaaditaan helppokäyttöisyyttä ja toimintavarmuutta. Teknologiaratkaisuilla pitää saada jaettua ja yhdistettyä eri toimipisteiden välisiä työtiloja, osallistujien tiedostoja, ohjelmistoja sekä. erilaisia projekti- ja viestintävälineitä.

 

Uudet ratkaisut vaihtuviin tarpeisiin


Hybridi- ja etätyölle ei näy päätepistettä. Etätyökalujen tulee mukautua eri käyttäjien vaatimuksiin. Etätyökalujen valinnassa kannattaa huomioida se, että tekemämme teknologiaratkaisut eivät ole väliaikaisia valintoja, vaan ratkaisuja, jotka täyttävät yhtäaikaisen etä- ja lähityöskentelyn tekniset ja toiminnalliset vaatimukset tavoitteiden saavuttamikseksi.

Jatkossa työympäristö tullaan näkemään yhä tärkeämpänä, niin kotona, kuin toimistollakin. Tehtävien ja projektien muuttuessa etätyökalut myös palvelevat työntekijöitä heidän vaihtuvien tarpeidensa mukaan. Käyttäjälähtöisten teknologiaratkaisujen on todettu parantavan työn tehokkuutta ja saavan asiat liikkumaan ketterämmin eteenpäin.

 

”Jatkossa työympäristö tullaan näkemään yhä tärkeämpänä, niin kotona, kuin toimistollakin.”

Osallistu ja osallista

Tiimit ovat hajallaan eri toimipaikoissa ja etätyöpisteissä enemmän kuin koskaan aiemmin, mutta liiketoiminnan kannattavuuden kannalta on elintärkeää, että työn tuottavuus muuttuneessakin tilanteessa kasvaa. Passivoituuko osa porukasta puuhailemaan oman onnensa nojassa, kun tiimikaverien ja esimiehen fyysinen läsnäolo ja kokoontumiset puuttuvat? Työn tuottavuus kysyy korkeaa osallistumisen ja osallistamisen astetta. Se onnistuu etänäkin helposti ja mielekkäästi, kun välineet siihen ovat kunnossa. Ammenna tiimistäsi osaaminen, osallistuminen, näkemykset, tieto, resurssit ja lisäarvo myös etätyön ollessa vallitseva työskentelyn muoto.

Modernit työvälineet osaltaan takaavat, että parhaat tekijät pysyvät yrityksessäsi, eivätkä haikaile parempien työkäytäntöjen perässä muualle.

Mitä työkaluja tai toimintatapoja teidän tiimissänne käytetään etäosallistujien aktivointiin?

SMART TeamWorks™ on markkinoiden kattavin työskentelyalusta paikallisten ja etätiimien sekä etäosallistujien reaaliaikaiseen yhteistyöhön. Se tuo käytetyimpiin etäohjelmiin kuten Teams, Webex®, Zoom, ConX, Google Meet, GoToMeeting™, Skype® for Business, Join Me ja Lifesize osallistavia toimintoja – paljon muutakin kuin ääntä ja kuvaa.

 

 

Varaa maksuton esittely!

 

Varaa esittely tai kysy lisää

Autamme yritystäsi kehittämään moderneja, tehokkaita kokous- ja tiimityöskentelytapoja. Ota meihin yhteyttä, keskustellaan tilanteestanne lisää!