KUULUTKO KÄRKIJOUK­KOIHIN?

24.08.2022

Aktiiviset tiimit tekevät tulosta –
Käytättekö passiivista vai aktivoivaa teknologiaa?

Olemme viimeistään nyt palaamassa pandemian ja kesälomien jälkeen toimistoihin ja työpaikoille tapaamaan toisiamme. Etäajasta on jäänyt paljon toimivia ja aikaa säästäviä käytänteitä, mutta kasvokkaisilla kohtaamisilla on edelleen suuri merkitys hybridiajan työssä. Aktiivinen osallistuminen ja yhdessä tekemisen meininki välittyvät parhaiten livenä kasvokkain, niin omille tiimiläisille kuin asiakkaille. Työntekijöiden aktiivisuus ja innostus on optimaalinen tila niin työntekijän kuin työnantajan näkökulmasta. Innostunut työntekijä voi hyvin ja on tuottavimmillaan. (Martela, 2015).

Kokoontuessamme neukkareihin ja ryhmätyötiloihin, on oleellista tarkistaa niissä olevan teknologian tila ja se, miten tilan laitteet tukevat aktiivista tiimityötä ja yhdessä sovittuja
toimintatapoja. Samalla tehdessämme inventaariota lähitiimien työkaluista ja neukkarin teknologiaratkaisuista, on näihin myös oleellista saada integroitumaan etätyöratkaisut, jotka mahdollistavat etäosallistujien tasa-arvoisen osallistumiskokemuksen aktiiviseen tiimityöhön.

Aktiivinen osallistuminen ja vuorovaikutus ovat aina olleet merkittävässä roolissa tiimien onnistumisessa, mutta nykypäivän innovatiivisimmat ratkaisut ja teknologiavälitteinen vuorovaikutus mahdollistavat vieläkin monipuolisempia yhteistyön – ja tuloksekkaan onnistumisen kokemuksia. Onkin todettu, että hyvän tiedonkulun ja yhteisen päättelyn mahdollistavat ryhmätyökalut auttavat tiimiä menestymään myös vaativissa tehtävissä. (Raappana & Valo 2015).

Innovatiivisimmat teknologiaratkaisut vastaavat organisaatioiden vaatimuksiin, josta kertoo yrityksille ja organisaatioille suunnattujen vuorovaikutteisten älynäyttöjen käyttäjämäärien kasvu – ennusteiden mukaan lisäystä tulee 40 % seuraavien kahden vuoden aikana. Onko teidän tiiminne kärkijoukoissa?

SMART tarjoaa ratkaisut, joilla organisaation sisäinen ja ulkoinen yhteistyö eri ihmisten, tiimien ja asiakkaiden välillä saadaan digitaaliseen aikaan – tuottavaksi ja aktivoivaksi. SMARTin tarjoamat hybridi- ja neuvottelutilaratkaisut lisäävät vuorovaikutusta ja aktiivista osallistumista.

SMART- ratkaisuilla vauhditetaan mm. asioiden havainnollistamista ja yhteisymmärrystä, projektien läpivientiä, vuorovaikutusta tapaamisissa ja koulutuksissa sekä positiivista brändikuvaa. Nämä näkyvät liiketoiminnan kehittymisessä ja tuloksissa.

SMART Board Pro -sarjan älynäytöt tarjoavat monipuoliset ja helppokäyttöiset ratkaisut organisaatioiden muuttuviin tarpeisiin. SMART-ratkaisut tukevat hybridiajan tuottavaa, vuorovaikutteista ja aktiivista tiimityötä: korvaa fläppitaulu digitaalisella versiolla tai integroi SMART älynäyttö Office 365-ympäristöön, aktivoi osallistujat mukaan omilla laitteilla ja aloita aktivoivat lähi- ja etäkokoukset (Teams, Zoom, Meet).

Järjestämme ilmaiset SMART –esittelyt. Varaa aika: info@nutideas.com Pyydä tarjous jälleenmyyjältäsi – katso jälleenmyyjämme TÄSTÄ

 

Lähteet:

Martela, F. Tavallinen työnantaja mittaa tyytyväisyyttä, innovatiivinen mittaa innostusta. 2015.
https://frankmartela.fi/2015/03/23/tavallinen-tyonantaja-mittaa-tyytyvaisyytta-innovatiivinen-mittaa-innostusta/

Raappana, M., & Valo, M. (2015). Vuorovaikutustehtävät virtuaalitiimien tapaamisissa. Prologi : puheviestinnän vuosikirja 2015, 2015, 107–134.
http://prologos.fi/prologi/index.php?page=vuosikirjat

Varaa esittely tai kysy lisää

Autamme yritystäsi kehittämään moderneja, tehokkaita kokous- ja tiimityöskentelytapoja. Ota meihin yhteyttä, keskustellaan tilanteestanne lisää!